Bežična mreža

FortiAP

Uz mogućnost FortiWifi Fortigate, Fortinet je razvio bežične access point-ove naziva FortiAP. FortiAP se u potpunosti kontrolira na Fortigate uređaju što daje mogućnost potpune kontrole i bežičnog prometa. Fortigate uređaj može nadzirati od nekoliko FortiAP do par stotina AP-ova ovisno o modelu Fortigate uređaja. Sav promet sa FortiAP-ova se enkriptira i tunelira prema Fortigate uređaju na kojem se dalje vrši UTM inspekcija.

Uz standardnu zaštitu WEP,WPA pristupa bežičnoj mreži , FortiAP pruža dodatnu zaštitu za Vaše korisnike u obliku korisničkog imena i lozinke te je na taj način osigurana potpuna zaštita Vaše mreže.