FortiDDOS

Fortinet FortiDDOS uređaj

FortiDDOS je uređaj za sprečavanje najrasprotranjenijih Internetskih napada u današnjem svijetu (DOS I DDOS napadi). Omogučava vrlo jednostavnu instalaciju u Vašu mrežu prilikom koje uređaj sam uči količinu prometa koja prolazi kroz Vašu mrežu kao i njenu topologiju. Visoko sofisticiranim tehnikama omogućava razlučivanje željenog od neželjenog prometa od Layer 3 do Layer 7 razine. Svojim jednostavnim grafičkim izvještajima omogučava lako otkrivanje napadača kao i korisnika i/ili servisa unutar mreže nad kojim se odvija napad.

FortiDDOS uređaj također posjeduje vrlo intuitivno grafičko sučelje koje omogučava jednostavnu konfiguraciju svih navedenih feature-a. Sve to možete provjeriti na DEMO uređaju: www.fortiddos.com (ulazni podaci su: demo / demo)