FortiDB

Fortinet FortiDB uređaj

FortiDB je centralizirani uredaj u Vašoj mreži koji štite Vaše baze podataka i ispituje ranjivosti istih. FortiDB se sastoji od dva glavna dijela:

– FortiDB Vulnerability Assasment (VA) pokrece upite protiv ciljne baze podataka kako bi se prikupile informacije o postavljanju i konfiguraciji

Vaše baze podataka.

– FortiDB Monitoring and Auditing (MA) obuhvaca sve administratorske aktivnosti vezane uz bazu podataka, nevezano uz tip komandi (plain SQL or stored

procedures) ili tipu spajanja (standard,pooled ili console).

 

Uređaj omogućava I kreiranje predefiniranih izvještaja kao i izvještaja korištenih za određene standarde (PCI Reports, Sox Reports itd).

FortiDB uređaj također posjeduje vrlo intuitivno grafičko sučelje koje omogučava jednostavnu konfiguraciju svih navedenih feature-a. Sve to možete provjeriti na DEMO uređaju: www.fortidb.com (ulazni podaci su: demo / demo)