FortiAP

Fortinet FortiAP uređaj

Uz mogućnost FortiWifi Fortigate uređaja, Fortinet je razvio bežične access point-ove naziva FortiAP. FortiAP se u potpunosti kontrolira na Fortigate uređaju što daje mogućnost potpune kontrole i bežićnog prometa. Omogućuje dva načina rada (tunelski ili lokalni) u kojem se sav promet tunelira do centralnog uređaja putem standardnog protokola ili se bežični promet proslijeđuje to FortiAP-a i zatim žičanim putem dolazi do FortiGate-a.Fortigate uređaj može nadzirati od nekoliko FortiAP do par stotina AP-ova ovisno o modelu Fortigate uređaja. FortiAP-ovi mogu biti single ili dual band uređaji. Dual band uređaji omogućuju skeniranje Vaše wireless mreže i suzbijanje neovlaštenog korištenja vlastitih AP-ova (Rogue Detection).