Forticlient

Fortinet Forticlient

 

FortiClient je aplikacija koja omogućava zaštitu korisničkog računala te zajedno sa FortiGate uređajem osigurava visoku sigurnost Vaše mreže.

FortiClient aplikacija u sebi sadrži sljedeće karakteristike:

-          Antivirus

-          SSL VPN / IPSEC spajanje (Client-to-Site)

-          Web Filtering

-          Application firewall

-          Two-factor autentifikacija

-          WAN Optimizacija

FortiGate uređaj Vam omogućuje konfiguraciju svih navedenih parametara sa centralnog mjesta za sve klijente instalirane u Vašoj mreži.

FortiClient aplikacija je dostupna za Windows, MAC OS, IOS i Android platforme a može se besplatno skinuti na www.forticlient.com .